Alo! Administratorul drumului? (Horia Picu)

Mai întâi, câteva pasaje din legislaţie.

Codul rutier, la Dispoziţii generale, art. 5: „(2) Administratorul drumului public  sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjeneste sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, și să ia toate măsurile de înlăturare a acestuia”.

În  Ordonanţa de Guvern 43 din 1997, la art. 22, scrie: „Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora”.

În legea 198 din 2015, în Secţiunea a IV-a: „Condiţii de exploatare a drumurilor”, art. 40:        „ (1) Drumurile trebuie să fie semnalizate și menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului”.

Carevasăzică, ṣi în oraṣul în care se promite mult ṣi se face puţin administratorul drumurilor este obligat să verifice starea indicatoarelor ṣi marcajelor rutiere. Să verifice ṣi să ia măsuri. Dacă nu se văd, dacă lipsesc, să le pună la loc sau să le facă observabile.

În consiliul local există o comisie „de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe și administrarea domeniului public şi privat”. Ce legătură există între comisia formată din consilieri locali ṣi administraţia drumurilor? Sau administraţia asta există, dar nu se vede?

Străzi  avem, maṣini multe, semne de circulaţie bine ascunse de vegetaţie, de asemenea. Ce-ṣi poate dori cel mai mult ṣoferul într-o maṣină aflată în circulaţie prin Sighetu Marmaţiei, decât să nu dea peste semne de circulaţie bine ascunse de copaci?

Păi ca să i se realizeze prea îndrăzneţul vis, ar trebui ca semnele de circulaţie să fie vizibile. Sighetenii știu unde pot opri, staţiona, parca, manevra autoturismele. Cu indicatoare sau fără indicatoare vizibile, șoferii sigheteni cam știu ce au de făcut. Dar ce ne facem că mai trec pe străzile multisecularului oraș și șoferi care au nevoie să vadă bine indicatoarele rutiere ca să se conformeze legilor circulaţiei?

Eu am pozat  – ca pieton! – un indicator rutier ascuns de un copac. Şoferul n-are cum să vadă ce poate face sau nu poate face pe strada aia.

Îi pasă cuiva? Indicatoare rutiere bine camuflate sunt multe prin oraṣ. Cine ar trebui să le facă vizibile? Evident că nu cere nimeni membrilor Comisiei de „…administrarea domeniului public” să iasă la lucru cu foarfece de tăiat crenguţe sau frunze și să facă vizibile indicatoarele rutiere.

Există un administrator de drum. Unde-o fi, cu ce se ocupă în mod real, tare mult m-aș bucura dacă cineva ar putea da un răspuns. Are o adresă, știe cineva cum poate fi găsit un reprezentant al instituţiei?

A văzut cineva vreodată un administrator de drum suit într-un copac și tăind frunzele care împiedică observarea indicatoarelor rutiere?

Iese cineva de la Administraţia drumurilor cu carneţelul în mână să-și noteze unde sunt indicatoare  rutiere imposibil de observat, distruse, vandalizate?

Până la urmă, pe Administraţia asta a drumurilor a văzut-o cineva? Poate are alt nume și nu știm noi? Poate „O cheamă Umbra sau Lumina, / Neîntinarea, poate Vina, / Desăvârşirea sau Pieirea, / Sau Clipa sau Nemărginirea”  (sursa: https://lyricstranslate.com/ro/cornel-constantiniu-n-aţi-văzut-o-fată-lyrics.html-0)

Horia Picu