Bursa locurilor de muncă la… Desești!

Ȋn continuarea demersurilor făcute în cadrul proiectului: «Biserica alături de comunităţile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutȃi», contract – POCU/303/5/2/127617, prin furnizarea de măsuri integrate pentru creşterea şanselor de obţinere al unui impact pe termen lung la nivel de calitate a vieţii în zona Maramureşului, organizăm primul din cele 2 evenimente „bursă locuri de muncă”, în cadrul cărora vor fi întruniţi agenţi economici din zonă, în calitate de potenţiali angajatori, precum şi beneficiarii din comunităţile marginalizate din arealul proiectului, în calitate de potenţiali angajaţi.

Bursele locurilor de muncă vor viza armonizarea intereselor angajatorilor cu nevoile grupului ţintă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor avea ocazia să compare şi să aleagă postul dorit în funcţie de pregătire şi experienţa profesională.
Aceste burse vor deveni o bună ocazie de cunoaştere, prospectare şi identificare a oportunităţilor de angajare. Din prisma angajatorilor, acestea sunt o bună ocazie de a selecta candidati într-un timp scurt si fără costuri.

Echipa de proiect care organizează această primă „bursă a locurilor de muncă” se va ocupa de:
– realizarea conceptului evenimentului
– asigurarea locaţiei de desfăşurare cu dotări pentru eveniment
– promovarea evenimentului
– selectare angajatori
– promovare rezultate eveniment.
Bursa locurilor de muncă va avea loc în data de 29 septembrie 2022, la Centrul de zi pentru familii cu copii „Sfinţii Brȃncoveni”, în Deseşti, în intervalul orar: 11:00 – 15:00.
Pentru mai multe detalii, la telefon: 0732-567131.
Vă aşteptăm pe cei interesaţi!

Comunicat de presă