DEBUT – Ioana Sidău

Ioana Sidău

Sclav dintr-o eroare comună

O, iubite, dar tu nu m-ai iubit pe mine, de fapt, niciodată.
Ai iubit iluzia unei himere, aceleia care credeai că mă reprezintă.
Mi-ai aurit colivia, dar nu mi-ai mângâiat aripile vreodată.
M-ai eliberat de sub sclavia unei iubiri toxice,
Dar doar pentru a mă antrena în alta.

Și ți-a păsat de mine, e drept.
Dar nu mai mult decât îi păsa unui pater familias de un sclav de-al său.
Dacă vreodată cineva ar fi îndrăznit să mă fure,
Ai fi luptat până în pânzele albe să mă ai înapoi.
Dar doar pentru că socoteai că îți aparțin pe deplin
Și nu pentru că îmi voiai libertatea.

Sau totuși hai să nu fiu așa crudă cu tine.
Poate între noi era mai mult decât exercitarea unei dominica potestas.
Poate, în zilele bune, când îmi dădeai o mică portiță de libertate,
Fie ea şi măcar în gândire,
Era rezultatul unei încercări de sine manu.
Părea să ai atâta affectio maritalis,
Dar ne lipsea cu desăvârşire honor matrimonii, deci eram lezați.
Dar chiar şi această lipsă a conviețuirii, propriu-zisă,
Nu te-a-mpiedicat să-ncerci să-mi controlezi fiecare tentativă de zbor individual.

Legătura noastră m-a ținut sclavă fără să ai vreun drept scris undeva, sau vreo cutumă acceptată.
Am fost o alieni iuris, care şi-a ales călăul de sine stătător,
Fără ca nimeni s-o oblige,
Ci mai degrabă, împotriva tuturor.

O, tu, acela ce m-ai robit cu ale tale cuvinte pline de neadevăr,
De ce nu mi-ai lăsat o portiță spre fericire?
De ce ai fost mai crud chiar decât vechii romani?
Până şi ei aveau puțină considerație față de zeitățile lor.
Contractul era stabilit, şi până la proba nerespectării acestuia,
Tot aveau încredere.

Tu de ce te-ai hotărât unic suveran al vieții mele?
Fără să crezi că deasupra ta stăpâneşte un zeu mai mare decât tine?
Fără să-mi dai miez de credit şi fără măcar o şansă de salvare?
Nici prin conduită, nici prin repararea unei greşeli, nici prin fapte extraordinare.
În fața ta nu eram absolvită de vina îndoielii permanente pe care o aveai asupra mea nicicum.
Pentru mine ca şi-un fel de egal omenesc al tău, nu exista nicio Lex Cornelia, cu-al său ius postliminii.
Şi cu-atât mai puțin ca simplu bun, nu mi-ai dat o şansă la a respira un aer diferit de-al tău…

Măcar în testament să-mi fii lăsat,
Dreptul de-a fi un dezrobit.
Măcar după a ta moartea fizică,
S-am dreptul de a fi iubit…
Căci mort în sufletul meu erai de mult.
Dar un mort la care nu vrei să renunți.
Mă legaseşi de tine şi de voința ta,
Şi zbaterea mea era una insuficientă.
Căci o parte din mine credea în schimbarea ta.
Dar tu nu mi-ai fi dat dreptul la emancipare, nici măcar ca şi pedeapsă.

Şi usus să fii încercat,
Nu m-ai fi văzut seară de seară
Chiar dacă-aş fi fost în cealaltă parte de pat.
Mintea ta îmbibată-n îndoială,
M-ar fi văzut undeva la celălalt capăt de țară.
Dar chiar şi-aşa, nu m-ai fi repudiat,
M-ai fi ținut acolo, să ştii că măcar afirm că sunt în pat.
Chiar dacă nu ai fi considerat asta deloc adevărat.

Ce pot să mai zic, eu cu-al meu suflet robit?
În final, când ne-am despărțit,
N-ai avut pic de milă,
Măcar s-avem un divortium bona gratia.
Măcar la despărțirea pe care într-un fel mi-o doream, să fi avut drept de decizie.

Dar de unde când eram orice altceva, dar nu o sui iuris, în fața ta.
Pedeapsa de a avea un tutore ți se părea prea uşoară, când puteai să mă stăpâneşti tu.
Astfel, că la final, tot eu am fost vinovată.
M-ai acuzat de abandon, pentru că am abandonat calea deciziilor pe care le luai în numele meu.
M-ai acuzat de adulter, pentru că sufletul meu făcea dragoste cu gânduri despre independență.
Şi, cel mai grav, m-ai acuzat de tentativă de omor asupra iubirii noastre.
Când noi, iubite, n-aveam aşa ceva…

Căci, iubite, tu nu m-ai iubit pe mine, de fapt, niciodată.
Ai iubit iluzia unei himere, aceleia care credeai că mă reprezintă.
Mi-ai aurit colivia, dar nu mi-ai mângâiat aripile vreodată.
M-ai eliberat de sub sclavia unei iubiri toxice,
Dar doar pentru a mă antrena în alta…

Ioana Sidău