1

Municipiul Sighetul Marmației implementează un nou proiect european în beneficiul Spitalului Municipal

Lansare proiect „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Sighetu Marmației prin reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, infrastructura de fluide medicale și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de  oxigen”

Municipiul SIGHETU MARMAȚIEI, în calitate de beneficiar al finanțării, Lider de parteneriat in cadrul parteneriatului cu Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei (Partener) anunță lansarea proiectuluiCreșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Sighetu Marmației prin reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, infrastructura de fluide medicale și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen” Cod SMIS2014+: 155482 , finanțat de către Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară –Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT -EU, Componenta 1 – REACT EU – Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Cod apel – POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Valoarea totală a proiectului este de 10.574.103,08 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR–10.538.403,08 lei. Perioada de implementare a proiectului este: 01.12.2021-30.09.2023.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității Spitalului Municipal Sighetu Marmației de a răspunde în timp util și eficient pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1 – Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, prin reabilitarea / modernizarea /extinderea infrastructurii electrice, de ventilare si tratare a aerului, Infrastructura de fluide medicale în 5 cladiri, într-o durata de 14 luni.
  2. OS2 -Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare la incendii și în cazul depășirii concentrației maxime admise de Oxigen, în 5 cladiri, într-o perioadă de 14 luni.

Indicatorii ce vor fi atinși:

5 clădiri cu rețeaua electrică și de fluide medicale reabilitată, modernizată și extinsă

5 sisteme instalate pentru detectare, semnalizare și alarmare la incendii

3 Săli de operație cu aer tratat asigurat

2 Transformatoare electrice înlocuite

1 Tablou general pentru postul de transformare înlocuit

2 Compresoare medicale noi pentru alimentarea cu aer medical

Rezultate așteptate

R1- Set de Rapoarte de Progres și Raportul Final al Proiectului

În derularea proiectului echipa de management a proiectului va realiza setul de Rapoarte de progres și Raport final solicitate de finanțator.

R2-Raportul de audit financiar al proiectului
R3-Informare și comunicare

Rezultatul vizează realizarea comunicatului de presă inițial și final al proiectului, panoul temporar și placa permanentă

R4- Reabilitare și modernizare instalatție electrică pentru 5 clădiri
R5- Reabilitare, modernizare și extindere rețea de fluide medicale
R6-Reabilitare și modernizare sisteme de ventilare, climatizare și tratare aer în sălile de operații
R7-Realizarea Instalației de Detecție Semnalizare și Avertizare Incendiu
R8-Contract de servicii de verificare a proiectării
R9-Contract de servicii de dirigenție de șantier
R10-Contract de lucrări și proiectare
R0-Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

Pentru detalii si informatii referitoare la proiect, va rugam sa ne contactati la: Str. Bogdan Vodă, nr. 14, Sighetu Marmatiei, județul Maramureș, Telefon: 0262-311300, Fax: 0262-312 965, e-mail: primaria@primariasighet.ro, Website: www.primaria-sighet.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Comunicat de Presă Primăria Sighet