Conferința „MARAMUREȘUL condiții istorico – geografice” la UBB Extensia Sighet!

În cadrul proiectului „Din Istoria Maramureșului„, Vineri, 25 septembrie 2020, orele 14:00, amfiteatrul „George Vâlsan”, la Universitatea Babeș – Bolyai Extensia Sighetu Marmației va avea loc conferința „Maramureșul condiții istorico – geografice„. Invitatul acestei activități este conf. univ. dr. Marin Ilieș.

Proiectul „Din Istoria Maramureșului este finanțat și susținut de către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Consiliul Județean Maramureș.

 

Salut, Sighet!
Start la Sighet… Din Istoria Maramureșului!

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MARAMUREȘ va derula în anul școlar 2020-2021, în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ, proiectul cultural-educativ DIN ISTORIA MARAMUREȘULUI, sub coordonarea doamnei ISG, prof. dr. Costin-Hendea Anca-Minodora, ISGA, prof. Muntean Ioan și IS pentru istorie și științe socio-umane, prof. Voinaghi Marius. Proiectul s-a născut din convingerea că, în Maramureş, există un valoros material istoric (documente, monumente de arhitectură, vestigii) de natură să satisfacă cerinţele unui curs opţional de istorie locală, în condiţiile în care manualele de istorie naţională nu oferă decât informaţii succinte. Mai mult, acest proiect a prins contur pornind de la două premise fundamentale. Pe de o parte, dorința profesorilor de istorie din județ de a-i stimula pe elevi să cunoască istoria locală, de a-i învăţa să preţuiască eforturile generaţiilor trecute, de a cunoaște importanţa documentelor istorice, iar pe de altă parte, de a-i implica în mod direct în realizarea de produse istorice, punând astfel accentul pe caracterul aplicativ al istoriei. Considerăm că elevii trebuie învăţaţi să realizeze un produs istoric, să identifice, să conserve şi să valorizeze un izvor istoric, să intre în contact nemijlocit cu trecutul, inclusiv să salveze produsele istorice pe suport electronic şi să le mediatizeze.

Cercetarea de către elevi a istoriei Maramureşului, regiune cu numeroase minorităţi etnice şi confesionale, se validează dintr-o mare nevoie de educaţie interculturală pentru cunoaşterea trecutului, prezentului şi, nu în ultimul rând, a viitorului populaţiei din acest spaţiu comun care aparţine nu numai românilor şi religiei ortodoxe, ci, în egală măsură, maghiarilor, rutenilor (ucrainenilor), germanilor, evreilor etc. şi confesiunilor (greco- şi romano-catolică, reformată, mozaică etc.) împărtăşite de aceste etnii.

Cel mai important obiectiv al proiectului este punerea la dispoziția elevilor, și nu numai, a unui manual opțional de Istorie a Maramureșului, idee derivată din dorința firească de a valorifica documentele de istorie locală și de a pune în discuție sinele cultural și istoric al Maramureșului, iar aceasta înseamnă reașezarea pe noi baze conceptuale a identității locale, stabilirea reperelor ce alcătuiesc discursul identitar local, creionarea a ceea ce-l distinge de alte comunităţi locale, prezentarea modului specific maramureșean de ființare prin atitudine, fapte, religie, tradiţii, obiceiuri și valori.

Apreciem în mod deosebit susținerea financiară din partea Consiliului Județean Maramureș a lansării manualului opțional de Istoria Maramureșului, precum și a tuturor activităților gândite prin proiect (conferințe, masă rotundă, sesiune de comunicări științifice, expoziții și proiecții de film, dezbateri publice), în încercarea noastră de a valorifica și pune în lumină moștenirea trecutului, o datorie morală pe care o avem cu toții.

Prima activitate din cadrul proiectului este expoziția documentară „Sighetul în documente și imagini” ce se va desfășura la Casa Memorială dr. Ioan Mihalyi de Apșa din Sighet, Vineri, 18 septembrie 2020, orele 13:00.

Echipa de proiect
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
Lecția de istorie a Centenarului CNDV-ist

În cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi Centenarului Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” Sighetul Marmaţiei, catedra de istorie a pregătit un program divers.

Astfel, vineri, 11 octombrie 2019, începând cu ora 9:00 a fost inaugurată expoziţia CNDV 100 în sala Florian Tiberiu, gazdă fiind prof. Marius Voinaghi; totodată, a fost lansat numărul special al Revistei Cercului de Istorie „Gemina”, după care s-a trecut la prezentarea lucrărilor în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice. Au fost abordate următoarele teme: Castrul roman de la Coştiui. Observaţii preliminaredr. Marius Ardeleanu (Muzeul de Istorie Baia Mare); Sabia lui Ştefan cel Mare – dr. Flaviu Vida (ISJ Maramureş); Contribuţia maramureşenilor la Marea Uniredr. Klara Guseth (Arhivele Judeţene Baia Mare); Profesori de geografie de la Liceul „Dragoş Vodă”: Alexandru Diaconescudr. Hodor Nicolaie (UBB, Cluj); Ziariştii de la Dragoş Vodăprof. Ioan Ardeleanu – Pruncu; Inscripţii medievale maramureşene secolele XIV – XVITeofil Ivanciuc; De la datorie la abandon. Studiu de caz: românii din Transilvania în Primul Război MondialPop Anamaria (Primăria Cluj); Lotul Vişovanpreot prof. Marius Vişovan; Zalmoxis, rege filosof şi zeuprof. Claudiu Holdiş; Armin Gutman – o scurtă biografieprof. Alin Pralea (Muzeul de Istorie, Sighet); Dilemele convieţuirii: greco-catolici şi ortodocşi în şcolile maramureşene interbelice. Studiu de caz: Liceul Dragoş Vodă Sighetu Marmaţieiprof. Florin Dragoste; Sistemele de acces în fortificaţiile neoliticeprof. Ovidiu Sechel; Istoria competiţiilor The League of Legends în RomâniaAdrian Petrovai (Bucureşti); Regele Carol al II-lea în presa din Maramureşul interbelic – prof. Horaţiu Vescan; Imaginea voievodului Dragoş în creaţiile populare şi literareprof. Claudia Dura; Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” la Centenarprof. Marius Voinaghi.

Mulţumim invitaţilor pentru implicare şi sperăm într-o colaborare fructuoasă la sesiunile viitoare!

 

Prof. Claudia DURA

foto: prof. Marius Voinaghi
#CNDV100 – Mihai Pop, singurul absolvent CNDV membru al Academiei Române

(foto 1)

Mihai Pop a fost descendentul unei vechi familii de preoţi greco – catolici maramureşeni (foto 1), originari din Apşa de Jos din dreapta Tisei. S-a născut la 18 noiembrie 1907 în satul Glod, unde tatăl său, Ştefan, şi-a început cariera preoţească. În anul 1910 se mută la Apşa de Jos, unde urmează studiile primare.

Din anul 1921 a început să frecventeze cursurile Liceului „Dragoş Vodă”, iar după patru ani, pe cele universitare ale Facultăţii de Litere din Bucureşti (1925 – 1929). Încă de la terminarea facultăţii a participat la cercetările sociologice organizate de către Dimitrie Gusti la Fundul Moldovei (1928), Drăguş (1929), Runcu (1930) şi Cornova (1931), culegând folclor cu muzicologul Constantin Brăiloiu şi cu Harry Brauner.

A urmat studii de specializare în slavistică (1929-1934) la Praga, Bonn şi Varşovia încheiate cu doctorat în filologie la Universitatea din Bratislava. În toamna anului 1935 a fost numit asistent la catedra de literatură română a Universităţii din Bucureşti condusă de Dumitru Caracostea. În anii celui de-al Doilea Război Mondial (1941–1944) a fost numit ataşat cultural la Legaţia Română din Bratislava. Îndepărtat din învăţământ în anul 1948, Mihai Pop s-a ocupat de organizarea Institutului de Folclor din Bucureşti, mai întâi în calitate de coordonator al activităţii ştiinţifice (1949-1954), apoi ca director adjunct (1954-1965) şi ulterior ca director (1965-1974). A revenit la catedră în anul 1957, fiind conferenţiar (1957-1962) şi apoi profesor de folclor (1962-1975) la Facultatea de limba si literatura română a Universităţii din Bucureşti, şef al catedrei de literatură română veche şi folclor de la aceeaşi facultate (1968-1972). În anul 1975 s-a retras la pensie, rămânând profesor consultant la Catedra de Etnologie si Folclor a Universităţii din Bucureşti.

A mai deţinut funcţiile de Preşedinte al Societăţii de Etnologie şi Folclor (1971); membru al Center for Advanced Study „in the Behavioral sciences” din Standford, membru al Academiei Americane de Ştiinţe Sociale; membru corespondent al Societăţii Austriece de Antropologie; membru în comitetul executiv al Societăţii Internaţionale de Semiotică; membru în consiliul ştiinţific al Societăţii Internaţionale pentru Cercetarea Naţiunilor Populare; membru în consiliul ştiinţific al Comitetului de Lingvistică Semiotică din Urbino.

A fost redactorul şef al Revistei de folclor şi redactor responsabil al Revistei de Etnografie şi Folclor, colaborator la numeroase periodice din întreaga lume. A scris numeroase lucrări, dintre care amintim: „Folclor literar românesc”, „Obiceiuri tradiţionale româneşti”, „Îndreptar pentru culegerea folclorului”, Flori alese din poezia populară”, „Texte şi interpretări” etc.

În anul 1995 a fost declarat Cetăţean de onoare al municipiului Sighetu Marmaţiei, ca semn al recunoaşterii meritelor sale culturale şi a sprijinului acordat Maramureşului.

Mihai Pop a fost primul român care a primit, în anul 1967, premiul internaţional Johann Gottfried Herder şi singurul absolvent de „Dragoş Vodă” primit în Academia Română ca membru de onoare (2000). În anul 2012 Consiliul Local Sighetu Marmaţiei a atribuit numele său podului care face legătura între Sighet şi Slatina (Solotvino, Ucraina).

Din păcate, n-a putut participa la sărbătorirea Semicentenarului Liceului „Dragoş Vodă” (1969). Reproducem declinarea invitaţiei, scrisoare identificată în arhiva CNDV (foto 2):

(foto 2)

Institutul de Etnografie şi Folclor Bucureşti 8 octombrie 1969

Mult stimată tovarăşe Directoare,
Mult stimaţi colegi şi prieteni,

Am primit cu multă bucurie invitaţia Dumneavoastră de a lua parte la sărbătorirea a 50 de ani a Liceului „Dragoş Vodă”.

Sper că aşa cum sunt informat i se va acorda acest nume pe care l-a purtat cu cinste şi sub semnul căruia atîtea generaţii şi-au făcut studiile secundare şi au devenit apoi oameni de seamă ai poporului nostru.

Vă închipuiţi cred cu ce regret trebuie să renunţ la această participare, care dincolo de momentul solemn de cinstire a unei tradiţii culturale româneşti în cel mai nordic punct al ţării, ar fi fost un prilej de revedere a locurilor de baştină, a atîtor buni colegi şi prieteni. Un prilej de atîtea plăcute amintiri de tinereţe acum cînd pentru mine balanţa vremii atîrnă de cealaltă parte.

Spre nenorocul meu, obligaţii profesionale mă fac să lipsesc din ţară tocmai în aceste zile de sărbătoare ale maramureşenilor.

Vă rog să mă iertaţi şi fără a folosi o formulă stereotipă să credeţi că sunt cu toată inima alături de dumneavoastră, de cei mai fericiţi decît mine, au putut să vină la această sărbătoare.

Vă rog să mă scuzaţi faţă de cei prezenţi, faţă de autorităţile locale de partid şi de stat şi să-i încredinţaţi că sunt întotdeauna pentru tot ce este maramureşan, oricînd şi oriunde aş fi.

Vă urez tuturor o frumoasă sărbătoare şi tradiţional ca în astfel de prilejuri o petrecere bună şi vă asigur pe Dumneavoastră personal de toată consideraţia mea.

Prof.dr. doc. Mihai Pop
Directorul Institutului de etnografie şi folclor

Bibliografie:
xxxxx, Istoricul Liceului „Dragoş Vodă” , Sighetu Marmaţiei, 1969.
Vasile Anişorac, Liceul „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei. Monografie, Editura Valea Verde, 2012, pp. 145 – 146.
Ion Botoş, Personalităţi marcante ale culturii româneşti din Transcarpatia, volumul I, Apşa de Joş, 2016, pp. 175 – 179.
Rucsandra Pop, Mihai Pop, în 100 de personalităţi maramureşene care au făcut istorie, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, 2018, pp. 497 – 502.
Ioan Ardeleanu – Pruncu, Maramureşul ziare şi ziarişti de la începuturi până în 1945, Editura Valea Verde, 2018, pp. 450 – 464.

Sitografie:
http://www.sighet-online.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=926%3Acai-academicieni-are-maramureul&Itemid=90

Foto 1: familia preotului greco–catolic Ştefan Pop şi a Iulianei Lazăr (sora lui Ilie Lazăr); în primul rând fiicele Anisia (cea mare) şi Ana Alexandrina Maria; în rândul din spate, de la dreapta, Mihai Găvrilă şi fratele mai mic, Nicoară; Apşa de Jos, 1920

Foto 2: declinarea invitaţiei; arhiva CNDV, Dosar 4/1969, A15, fila 45

prof. Marius VOINAGHI

 

Surse foto:
Arhiva foto Corina Gheorghiu, Satu Mare
Arhiva foto Rucsandra Pop, Bucureşti
Arhiva foto a Muzeului Maramureşean
#CNDV100 – Programul Semicentenarului C.N. „Dragoş Vodă” (1919 – 1969)

Invitație Semicentenar

În vederea pregătirii activităţilor dedicate semicentenarului liceului – pe atunci Liceul de Cultură Generală Sighetu Marmaţiei – la 20 august 1969 s-a stabilit un Plan de acţiune de către comisia formată din prof. Circa Cornelia – director, prof. Varhanyovszky Lucia – director adjunct, prof. Motogna Ştefan – director adjunct, prof. Holdiş Grigore – pensionar, prof. Török Ioan, prof. Tomoiagă Mihai, prof. Ilniţchi Felician – îndrumător U.T.C., prof. Negrea Eusebia, prof. Wittman Cecilia, iar din partea foştilor absolvenţi: Dr. Marina Mihai – avocat pensionar, Radu Andrei – prof. univ. Cluj, Nistor Francisc – directorul Muzeului şi Mihali Petre – profesor.

Revista ”Zări senine”

Din cele 17 puncte, foarte riguros întocmite cu termene şi responsabili, spicuim: anunţarea sărbătoririi semicentenarului prin presa judeţeană şi Gazeta Învăţământului (20.IX); lansarea de invitaţii personalităţilor marcante (25.IX); măsuri de întărire a bazei material didactice a şcolii (15.IX); apariţia revistei şcolare „Zări senine” (1.X); întocmirea monografiei şcolii (1.X); pregătirea unei expoziţii (documente, fotografii, tablouri cu aspecte din viaţa şcolii, 25.IX); organizarea unui „Colţ folcloric – Câtu-i Maramureşul!” (25.IX); pregătirea experimentelor demonstrative (1.X); primirea şi cazarea invitaţilor (10.X). Din acest Plan mi-am propus să aduc la cunoştinţa publicului larg Programul activităţilor închinate sărbătoririi semicentenarului şcolii, definitivat în 25 septembrie 1969.

Sâmbătă, 11 octombrie 1969

I. Festivitatea sărbătoririi, orele 9.00 – 12.00
1. a) Cuvântul directorului şcolii
b) Cuvântul organelor de partid şi de stat
c) Salutul inspectoratului şcolar judeţean
d) Salutul organizaţiei P.C.R. din şcoală
e) Salutul organizaţiei U.T.C. din şcoală
f) Salutul foştilor absolvenţi ai liceului:
– Dr. Mihai Marina
– Alexandru Ivasiuc
2. Programul cultural artistic susţinut de elevii şcolii orele 10.30 – 12.00

II. Vizitarea localului şcolii, a laboratoarelor şi a expoziţiei orele 12.00 – 14.00
– Experienţe demonstrative în laboratoarele de fizică, chimie, biologie

III. Pauza de masă orele 14.00 – 17.00
IV. Sesiunea de comunicări ştiinţifice orele 17.00 – 20.00
V. Masă tovărăşească (Restaurantul Tisa) orele 21.00

Duminică, 12 octombrie 1969

1. Vizitarea obiectivelor industriale din municipiu (C.I.L., Unitatea) – plecarea autobuzelor din faţa liceului, orele 9.00 – 11.00
2. Organizarea unei excursii. Plecarea din Sighetul Marmaţiei, orele 11.00
Itinerar: Valea Izei – Borşa
Vizitarea monumentelor istorice de pe traseu: Ieud, Bogdan Vodă, Moisei, Borşa

Programul cultural – artistic
1. Cor – „La mulţi ani frumoasă şcoală”.
2. Recitare – „Arcuri de triumf” compoziţie originală, recită eleva Mihai Ileana din clasa a XI-a E.
3. Cor – „Pe-al nostru steag” versurile şi muzica Ciprian Porumbescu.
4. Recitare – „Partidului” versuri de N. Labiş, recită eleva Pop Rodica din clasa a X – a B.
5. Cor – „Deşteaptă-te, române!” versuri şi muzica de A. Mureşan.
6. Cor – „Morarul” de D. Kiriac.
7. Recitare – „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” versuri de M. Eminescu recită eleva Ciplea Felicia, clasa a XI – a D.
8. Cor – „Dragostea de ţară” text românesc: V. Kornbach, muzica de J. S. Bach.
9. Cor – „Suita Maramureşeană” versuri populare, muzica de Gheorghe Vancu.
10. Cor – „Tinereţe – tinereţe” versuri de Nicolae Stoian, muzica de George Deriţeanu.
11. Cor – „Gaudeamus igitur” aranjament coral de I. D. Chirescu.
12. Dansuri – suită de dansuri maramureşene.

Programul sesiunii de comunicări ştiinţifice – moderatori, profesorii Titircă Eracle şi Şuteu Ion
1. Viaţa culturală în Maramureş până în anul 1918 – dr. Marina Mihai, avocat pensionar, Bucureşti.
2. Istoria şcolii româneşti din Maramureş până în anul 1918 – prof. Ion Bota, Cluj.
3. Aportul adus de foştii profesori şi elevi ai Liceului de cultură generală Sighetul Marmaţiei la dezvoltarea culturii româneşti – Aurel Coman, Bucureşti.
4. Schiţă monografică a Liceului de cultură generală Sighetul Marmaţiei – prof. Holdiş Grigore.
5. Contribuţie la monografia oraşului Sighetul Marmaţiei – prof. Török Ioan.

La final, am ales să prezint întreg corpul profesoral din anul şcolar 1969 – 1970 implicat în buna desfăşurare a activităţilor:

1. Circa Cornelia, prof. de limba franceză – română, director
2. Varhanyovszki Lucia, prof. de istorie – geografie, director adjunct
3. Motogna Ştefan, prof. de chimie, director adjunct
4. Ilniţchi Felician, prof. de educaţie fizică, director adjunct
5. Ziegler Iosif, prof. de limba maghiară, directorul internatului
6. Văleanu Elena, prof. de limba română
7. Negrea Eusebia, prof. de limba română şi literatură universală
8. Vancea Ioan, prof. de limba română
9. Semeniuc Gabriela, prof. de limba română
10. Smărăndoiu Maria, prof. de limba română
11. Chindriş Iulia, prof. de limba ucraineană
12. Şmuleac Vasile, prof. de limba rusă şi limba română
13. Bitan Radu, prof. de limba rusă
14. Műller Clara, prof. de limba rusă
15. Şugar Elisabeta, prof. de limba engleză
16. Spaczay Tiberiu, prof. de limba engleză
17. Paul Sultana, prof. de limba franceză
18. Miron Maria, prof. de limba germană şi franceză
19. Reiszler Wilma, prof. de limba germană
20. Tomoiagă Mihai, prof. de limba latină şi limba română
21. Roşca Vasile, prof. de limba latină
22. Petreuş Vasile, prof. de istorie şi geografie
23. Török Ioan, prof. de istorie şi geografie
24. Iuga Iulian, prof. de istorie şi geografie
25. Titircă Eracle, prof. de istorie, psihologie, logică şi limba română
26. Szijgyártó András, prof. de economie politică, socialism ştiinţific, filozofie
27. Berindan Gheorghe, prof. de economie politică, socialism ştiinţific, istorie
28. Gheorghe Georgică, prof. de istorie
29. Berinde Gheorghe, prof. de matematică
30. Motogna Adriana, prof. de matematică
31. Marusciac Fedor, prof. de matematică – fizică
32. Godja Vasile, prof. de matematică
33. Vişovan Aurelia, prof. de mtematică – fizică
34. Diaconescu Constantin, prof. de matematică – fizică
35. Cornescian Ioan, prof. de matematică
36. Varga Iosif, prof. de matematică
37. Borca Mihai, prof. de matematică – fizică
38. Szlivka Alexandru – prof. de matematică – fizică
39. Ciplea Ecaterina – prof. de chimie
40. Karády Francisc – prof. de chimie
41. Benk Karoly, prof. de chimie
42. Stan Grigore, prof. de chimie
43. Lozinski Anatolie, prof. de ştiinţe naturale
44. Balea Livia, prof. de biologie
45. Ona Maria, prof. de biologie
46. Fornwald Elisabeta, prof. de biologie
47. Pop Maria, prof. de biologie
48. Diaconescu Alexandru, prof. de geografie
49. Wischegh Aurelia, prof. de geografie
50. Duda Ianoslav, prof. de geografie
51. Novodarszki Ludovic, prof. de educaţie fizică
52. Kovács Iosif, prof. de educaţie fizică
53. Wittmann Cecilia, prof. de muzică
54. Bucicovski Vasile, prof. de fizică

Despre componenţa Prezidiului, lista invitaţilor şi corespondenţa cu unele personalităţi ale vremii, într-un material viitor.

Bibliografie:

Holdiş Grigore, Varhanyovszki Lucia, Török Ioan, Şuteu Ioan, Tomoiagă Mihai, Monografia şcolii, Sighetu Marmaţiei, 1969.
Colecţia Anuarelor Liceului „Dragoş Vodă”
Arhiva liceului, Dosar A15, 4/1969, filele 98 – 129

Sitografie:

Reviste școlare

sursă foto: arhiva liceului

prof. Marius VOINAGHI
#CNDV100 – Societatea de Lectură „Dragoş Vodă” (autor, Marius Voinaghi)

Activitatea culturală din cadrul Liceului „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei din perioada interbelică a fost puternic marcată de înfiinţarea la 21 noiembrie 1919 a Societăţii de Lectură “Dragoş Vodă”, sub îndrumarea prof. Dimitrie Simon. Conform “Cărţii de aur” a acesteia, cu acest prilej a fost elaborat statutul Societăţii, din care se desprinde scopul: “ membrii să se obişnuiască să-şi spună opiniile asupra operelor literare române sau străine, să ştie aprecia producţiunile originale ale membrilor, cunoaşterea amănunţită a frumoasei noastre limbi atât de oropsită pe vremuri, în părţile acestea, şi familiarizarea cu figurile cele mai de seamă ale literaturii noastre”.

Societatea de lectură era condusă de un profesor, ce se bucura de funcţia de preşedinte de onoare, şi un comitet format din preşedinte, 1-2 vicepreşedinţi, secretar şi 4-5 membri, toţi elevi din cursul superior. Astfel, în primul an, comitetul a fost format din Victor Dunca (clasa a VII-a) – preşedinte şi Liviu Bogdan (clasa a VII-a) – vicepreşedinte. În urma spectacolelor date în faţa publicului din localităţile Apşa de Jos, Biserica Alba, Berbeşti, Sarasău, Iapa s-a putut constitui în primul an de funcţionare un fond de 1000 de lei.

În al doilea an de funcţionare, averea societăţii era de 1.133 de lei; preşedinte de onoare a fost desemnat Mihail Şerban, profesor conducător Găvrilă Pop, iar comitetul era format din Andrei Coman – preşedinte şi Antoniu Serbac – vicepreşedinte, amândoi din clasa a VII-a.

În al treilea an de funcţionare, Societatea de lectură era condusă de către prof. Nicolae Angelescu. Preşedintele societăţii a fost desemnat Timiş Dumitru (clasa a VII-a), iar cei doi vicepreşedinţi: Godja Vasile (clasa a VII-a) şi Gheorghe Tite (clasa VI-a). Societatea a ţinut 12 şedinţe literare – recitări, disertaţii, lucrări de literatură originale, cântări – şi 7 şedinţe administrative.
În anul şcolar 1922 – 1923 Societatea de lectură a fost condusă de profesorii Ion Modreanu şi Paul Szilaghi; preşedinte Vasile Godja (clasa a VIII-a), vicepreşedinte Ştefan Bell (clasa a VII-a), secretar Nicolae Dunca (clasa a VIII-a), secretari de şedinţe: Mihai Marina şi Gheorghe Balint, iar casier Simion Pop.

Anul şcolar 1923 – 1924 marchează apariţia primului număr al revistei „Zări senine”. Societatea de lectură era condusă de către profesorii Ion Modreanu şi Victor Mureşan; preşedinte Pop Mihai (clasa a VIII-a), vicepreşedinte Mihai Marina (clasa a VII-a), secretar Balint Gheorghe, notari: Gavril Timiş (clasa a VII-a), Pop Nicolae (clasa a VI-a), casier Radu Petru, cenzori literari: Pop Dumitru (clasa a VIII-a), Paul Ardelean (clasa a VI-a), Şiman Ioan (clasa a V-a), controlori: Dumitru Homei (clasa a VIII-a), Andrei Kissgyörgy (clasa a VII-a), Cornel Jurca şi Vasile Kesner (clasa a V-a). Societatea a ţinut 10 şedinţe literare, 8 administrative şi una publică. La 1 februarie 1924 Societatea de lectură a dat un spectacol la Palatul Culturii cu piesa „Dezertorul” de Mihail Sorbul, iar în primăvara anului 1927, elevii clasei al VII-a au prezentat în sala teatrului de vară comedia „Amedeu Stânjenel”, pregătită de profesorii Dimitrie Simon şi Mihalcea Constantin. Din acest an şcolar comitetul director era format din Corneliu Jurca (clasa a VIII-a) – preşedinte, Ioan Şiman (clasa a VII-a) – vicepreşedinte, iar cenzor Gheorghe Dăncuş (clasa a VIII-a). În anii următori Societatea va continua să fie coordonată de către prof. Ion Modreanu până-n anul 1931, când această funcţie este preluată de către prof. Mihail Iosivaş. Preşedinţi au fost elevii Alexandru Chindriş, Septimiu Sânjosanu, Gheorghe Rednic, Simion Anderco, Mihail Răducanu, Petru Stancu şi Teodor Oniga, președinte în anul 1935, ultimul an despre care avem date certe.

În această perioadă se afirmă prin creații literare elevii Emil Micle, Constantin Tușe Simion Andor sau Andrei Radu, care în Mierea amintirilor ne relatează:

„Februarie, 1928. Pregătesc o disertaţie despre Al. Brătescu – Voineşti, pe care o voi citi la „Societatea de Lectură”, cu ocazia a 60 de ani de viaţă a scriitorului. Acest autor îmi place; scrie simplu şi emoţionant. Povestirile Niculăiţă Minciună şi Puiul sunt minunate. Apoi, scriitorul este şi un mare pescar, sport care mă pasionează şi pe mine.”

Şi tot Andrei Radu ne lasă unul dintre cele mai frumoase portrete de dascăl, evident, cel al profesorului Ion Modreanu, sufletul Societăţii de Lectură:

„Profesorul Ion Modreanu – adică taica Modreanu – venea şi el, ca Angelescu, din Vechiul Regat. Era originar din frumosul oraş Câmpulung – Muscel, fapt pe care îl ilustra zilnic, purtând vestitul costum muscelean – pantaloni şi haină de dimie bej deschis, cu găitane brune, cămaşă albă de borangic cu motive naţionale – prezent pentru prima oară pe meleagurile maramureşene.

Aducea cu sine prestigiul titlului de „căpitan de rezervă” dobândit pe front, volumul Clipe din viaţa de tranşee, şi o numeroasă familie de nouă copii.

Era înalt, cu faţa masivă şi rotundă, cu un păr blond spălăcit şi rar, cu ochii albaştri azurii şi avea toţi dinţii de aur, ceea ce-l determina să se numească el însuşi „Ion Gură de Aur”. În adevăr, această poreclă şi-o merita din plin. Căci nimeni nu avea un dar al povestirii ca el. Conştient de acest lucru, ne spunea odată:

– Vedeţi voi cum curg cuvintele din gura lui taica Modreanu? Ca un fir de aur dintr-un caier fermecat…”.

După al Doilea Război Mondial, în anul şcolar 1947 – 1948 se va încerca reînvierea acestei societăţi de lectură avându-i în frunte drept preşedinte de onoare pe părintele prof. Gavril Godja şi elevii Grigore Şofron – preşedinte şi Vasile Ofrim – vicepreşedinte, însă din păcate fără sorţi de izbândă.

Bibliografie:
xxxxx, Istoricul Liceului „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei, 1969.
Colecţia Anuarelor Liceului „Dragoş Vodă”
Vasile Anişorac, Liceul „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei. Monografie, Editura Valea Verde, 2012.
Andrei Radu, Mierea amintirilor, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2008.
Mihai Marina, Maramureşeni – portrete şi medalioane, Editura Dragoş Vodă, Cluj – Napoca, 1998.
Ion Botoş, Personalităţi marcante ale culturii româneşti din Transcarpatia, volumul I, Apşa de Joş, 2016.
***** 100 de personalităţi maramureşene care au făcut istorie, coordonator: Teodor Ardelean, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, 2018.

prof. Marius VOINAGHI

sursă foto: arhiva liceului
PoetikS – Marius Voinaghi

*****
Soare-n eclipsă –
norii din vârf de Munte,
stană de piatră.

*****
Trupuri suave,
o nouă primăvară –
frate, asta e!

*****
Nori gonind pe cer –
alergător la finiș,
dedesubt, stele.

*****
Șapte silabe,
soare-n coasta Muntelui –
fără versul trei.

*****
Cărți rămase-n raft –
rândunici la vechiul cuib,
Iunie-n balcon.

*****
Lacuri de Munte –
lumini și umbre dansând
pe la răspântii.

*****
Gânduri de vară –
ploaie deasă-n cimitir,
fum purtat de vânt.

*****
Cer fără stele,
primul pătrar al Lunii –
un Iulie strâmb.

*****
Nori în trecere –
ce rost mai are vara
în vârf de Munte?

Marius VOINAGHI
#CNDV100 – Absolvenţii Liceului „Dragoş Vodă” Sighet (1920 – 1940) (II)

Continuăm cu lista absolvenţilor Liceului „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei din perioada interbelică, mulţumindu-le tuturor celor care, între timp, au îmbunătăţit-o sau corectat-o, neavând nicio clipă intenţia realizării unui studiu exhaustiv, ci doar de a aduce la cunoştinţa publicului larg evoluţia numerică a claselor de elevi, raportul rural – urban în funcţie de locul naşterii precum şi profesiile cu trecere în epocă. Lista este structurată astfel: nr. crt., numele şi prenumele elevului, locul naşterii şi, eventual, profesia sau locul în care trăieşte. În listă nu se regăseşte promoţia 1935 deoarece s-a revenit la structura cu 8 clase de liceu. În perioada interbelică, în cele 20 de promoții ale Liceului „Dragoş Vodă”, au absolvit 339 de liceeni, cu o medie de cca. 17 elevi pe an. Peste jumătate dintre absolvenţi (nu neapărat cu Bacalaureatul susţinut) au urmat profesii liberale: în deceniul 3 predomină preoţii şi avocaţii, iar în deceniul 4, juriştii, inginerii, medicii şi funcţionarii statului.

Credem că lista a fost redactată de profesorii din catedra de istorie – Holdiş Grigore, Torok Ioan, Varhanyovszki Lucia, Iuga Iulian şi Petreuş Vasile – în 1967 în vederea pregătirii Semicentenarului. Dar, despre această sărbătoare într-un material viitor.

Promoţia 1929 – 1930

1. Blumenfeld Paul – Cluj
2. Fuchs Mauriţiu – Sighet
3. Gavaler Adalbert – Sighet
4. Georgescu Florea – Romanaţi
5. Gutman Zoltan – Sighet
6. Holdiş Dumitru – Săpânţa – inginer agronom
7. Kormoş Andrei – Budapesta
8. Mihali G. Ion – Apşa – preot
9. Nagy Ludovic– Cehoslovacia
10. Niţchi Vasile – Vişeu – jurist
11. Oros Gheorghe – Săpânţa
12. Pop Grigore – Săpânţa
13. Rednic Gheorghe – Giuleşti – jurist
14. Sichet Traian – Budapesta
15. Stan Gheorghe – Iapa
16. Török Ion – Coştiui – profesor
17. Wohl Zoltan – Sighet

Promoţia 1930 – 1931

1. Amărăscu Dumitru – Romanaţi
2. Bosînceanu Victor – Brăila
3. Buşe Ioan – Seaca, Dolj
4. Chira Vasile – Sighet – medic veterinar
5. Codrea Laurenţiu – Berbeşti, Maramureş
6. Condrat Gheorghe – Rozavlea – jurist
7. Datcu Stan – Constanţa
8. Gorgan Marin – Ialomiţa
9. Gros Gheorghe – Carei
10. Hakel Adalbert – Coştiui
11. Katz Mauriţiu – Sighet
12. Kavetchi Ştefan – Şugatag – jurist
13. Marina G. Ion – Apşa
14. Marina Victor – Sighet – jurist
15. Miclea Alexandru – Şieu
16. Muntean Silviu – Hunedoara
17. Naghi Gheorghe – Slatina (Cehoslovacia)
18. Oros Mihai – Sighet
19. Pop Ion – Săpânţa – funcţionar
20. Popescu Gheorghe – Botoşani
21. Radu Ion – Bârsana
22. Simceac Ludovic – Sighet – arhitect
23. Stein Lazăr – Sighet
24. Ţiplea Vasile – Ieud – preot

Promoţia 1931 – 1932

1. Amărăscu Gheorghe – Romanaţi – jurist
2. Anderco Simion – Ilba – funcţionar
3. Başca Radu – Ilba – funcţionar
4. Batovici Petru – Roman – funcţionar
5. Bologa Petru – Bârsana – preot
6. Ciplea Vasile – Sarasău – jurist
7. Colomei Axente – Soroca – funcţionar
8. Davidovici Alexandru – Sighet – funcţionar
9. Drăguş Ion – Onceşti – preot
10. Filipescu Nicolae – Bucureşti – avocat
11. Friedman Adalbert – Sighet – funcţionar
12. Gogea Găvrilă – Rona de Sus – profesor
13. Gross Sigismund – Satu Mare – jurist
14. Mazilu Constantin – Muscel – jurist
15. Mezei Gheorghe – Sighet – jurist
16. Năsui Găvrilă – Vişeu de Sus – jurist
17. Polak Ernest – Sighet
18. Popescu Ion – Dâmboviţa
19. Rădulescu Dumitru – Romanaţi – profesor de istorie
20. Sasu Nicolae – Sibiu – funcţionar
21. Stern Iosif – Săliştea de Sus – medic
22. Sternberg Vasile – Sighet – medic
23. Ţiplea Ştefan – Fereşti – jurist
24. Turda Gheorghe – Săpânţa – profesor
25. Turtureanu Radu – Cernăuţi – jurist
26. Vlad Nicolae – Săliştea de Sus – jurist

Promoţia 1932 – 1933

1. Antohi Dorin – Dorohoi – funcţionar
2. Aslan Ilie – Putna – funcţionar
3. Balasz Iosif – C-lung la Tisa – inginer
4. Cernicica Dumitru – Sighet – inginer
5. Dăncuş Grigore – Ieud – preot
6. Hotea Tiberiu – Săliştea de Sus – jurist
7. Huban Gheorghe – Slatina (Cehoslovacia) – funcţionar
8. Leovi Eugen – Satu Mare – medic
9. Moiş Iuliu – Sighet – jurist
10. Nagy Ludovic – Ungaria – profesor de matematică
11. Pereni Alexandru – Sighet – jurist
12. Răducan Mihail – R. Sărat – jurist
13. Stein Ludovic – Sighet – jurist
14. Szabo Andrei – Maramureş – jurist
15. Tomoiagă Mihai – Vişeu de Sus – profesor
16. Udeanu Gheorghe – Teleorman – ofiţer
17. Zombori Francisc – Carei – funcţionar
18. Covalciuc Ştefan – Bălţi – preot

Promoţia 1933 – 1934

1. Balint Alexandru – Borşa – medic
2. Bogdan Ion – Dragomireşti – jurist
3. Botoş Eugen – Apşa – preot
4. Covalciuc Teodor – Bălţi – jurist
5. Cziplea Ion – Rona de Jos – jurist
6. Diaconu Ştefan – Romanaţi
7. Dumitrescu Ion – Romanaţi
8. Ekker Gheorghe – Sighet
9. Grigor Victor – Dâmboviţa
10. Katz Ernest – Hust (Cehoslovacia)
11. Mariş Ion – Ieud
12. Palfi Ştefan – Bihor – funcţionar
13. Patkos Iosif – Teceu (Cehoslovacia) – funcţionar
14. Pop Dumitru – Giuleşti – profesor Limba Franceză
15. Pop Grigore – Săpânţa – procuror
16. Pop Simeon – Leordina
17. Popescu Eugen – Dâmboviţa
18. Popescu Octavian – Dâmboviţa
19. Rădulescu Aurel – Constanţa
20. Silberstein Gavril – Choslovacia
21. Stancu Petru – Romanaţi
22. Steinghiser Solomon – Sighet
23. Szelely Zoltan – Sighet
24. Vlădescu Mihail – Dâmboviţa

Promoţia 1935 – 1936

1. Bucurescu Marius – Brăila
2. Kheimovici Eugen – Vişeu de Sus
3. Dan Gheorghe – Sighet
4. Danig Octavian – Sighet
5. Fuchs Nicolae – Sighet – contabil
6. Fulup Geza – Arad – învăţător
7. Kallusz Victor – Sighet
8. Lupu Aurel – Sighet
9. Mendelovici Artur – Sighet
10. Olteanu Ion – C-Lung (Bucovina)
11. Oniga Teodor – Iapa – profesor matematică
12. Sachter Nandor – Sighet
13. Sînjooan Sorin – Năsăud

Promoţia 1936 – 1937

1. Chirvăsuţă Mircea – Covurlui – actor
2. Coman Aurel – Vişeu
3. Ilanszky Robert – Cehoslovacia
4. Ivanciuc Ion – Iapa
5. Klein Nicolae – Sighet
6. Kraty Antoniu – Sighet
7. Marcovici Eugen – Satu Mare
8. Moiş Aurel – Sighet
9. Paszternak Isac – Sighet
10. Prag Gothard – Sighet – jurist
11. Şiman Mihail – Apşa (Cehoslovacia) – economist
12. Szmuk Alexandru – Sighet – inginer
13. Suciu Mihail – Bocicoi

Promoţia 1937 – 1938

1. Bleier Adalbert – Cehoslovacia
2. Costăchescu Ion – Suceava
3. Decsy Gavril – Budapesta
4. Dubb Andrei – Cehoslovacia
5. Halpert Enrich – Cehoslovacia – tehnician
6. Holdiş Teodor – Săpânţa – ofiţer
7. Iurka Mircea – Sarasău – funcţionar
8. Kahan Andrei – Sighet
9. Kormoş Paul – Bihor
10. Mîrza Ion – Rozavlea – medic
11. Moldovan Alexandru – Sighet – medic
12. Moldovan Mihai – Vad – medic
13. Moiş Traian – Călineşti (Satu Mare)
14. Moiş Vasile – Glod
15. Ona Ilie – Slatina – inginer
16. Socaci Eugen – Ocna Şugatag – funcţionar
17. Torok Găvrilă – Sighet – funcţionar

Promoţia 1938 – 1939

1. Apşan Grigore – Sighet – medic militar
2. Bathory Mihai – Sighet
3. Freund Alexandru – Baia Mare
4. Herstic Anton – Budeşti
5. Iagyer Avram – Rona de Sus
6. Karacsony Ştefan – Borşa – funcţionar
7. Kertesz Adalbert – Sighet – medic
8. Mihali Petru – Sighet – profesor
9. Moiş Tiberiu – Sighet – inginer agronom
10. Nemeş Vasile – Sighet – funcţionar
11. Pîrvu Grigore – Sighet – medic
12. Pintea Nicolae – Bihor – funcţionar
13. Pop Ladislau – Baia Sprie – inginer miner
14. Sas Ioachim – Sibiu – medic
15. Solomon Constantin – Botoşani

Promoţia 1939 – 1940

1. Basch Perety – Vişeul de Sus – consilier
2. Elek Ştefan – Satu Mare – jurist
3. Fuchs Iosif – Sighet
4. Knoblok Iosif – Sighet – funcţionar
5. Lahner Wilhelm – Vişeul de Sus – inginer mecanic
6. Moldovan Herman – Sighet
7. Popp Ştefan – Bocicoiul Mare (Cehoslovacia) – economist
8. Tivadar Ludovic – funcţionar
9. Walter David – Sighet

prof. Marius VOINAGHI

sursă foto: Ernest Villand
#CNDV100 – Absolvenţii Liceului „Dragoş Vodă” Sighet (1920 – 1940)

Absolvenţii Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei au fost, sunt şi vor rămâne cartea de vizită a acestei prestigioase instituţii de învăţământ secundar din Maramureşul istoric. Şi azi ne asumăm responsabilitatea de a urmări parcursul absolvenţilor noştri, continuând o mai veche tradiţie ce-şi are originea în perioada interbelică.

În arhiva liceului am identificat o listă redactată în perioada postbelică cu absolvenţii clasei a VIII-a de liceu din perioada 1920-1940, pe care o reproducem în rândurile care urmează. Lista este structurată astfel: nr. crt., numele şi prenumele elevului, eventual profesia sau locul în care a trăit.

În primul articol redăm absolvenţii din promoţiile 1920 – 1929, cu menţiunea că în anul 1928 a absolvit şi clasa a VII-a de liceu, în conformitate cu Legea învăţământului secundar elaborată de ministrul Instrucţiunii Publice, Constantin Angelescu.

Promoţia 1920 – 1921 (curs zi)
1. Boroş Ioan – Gherla
2. Coman Andrei – Săcel – preot
3. Cotan Vasile – Turţ
4. Doroş Vasile – Breb
5. Dunca Victor – Ieud – preot la Paris, cap de promoţie
6. Iuga George – Onceşti – funcţionar
7. Mesaroş Victor – Rona de Jos – preot
8. Nap Ion – Vad – preot
9. Petrovai George – Petrova – preot
10. Vlad Vasile – Şugatag

Promoţia 1921 – 1922 (curs de zi)
1. Berger Nicolae – Sighet
2. Csiszar Iuliu – Sighet
3. David Adalbert – Cluj
4. Hanz Bernath – Galiţia
5. Iarosovici Iuliu – Sighet
6. Iarosovici Zoltan – Sighet
7. Karpati Ludovic – Cehoslovacia
8. Kelemen Zoltan – Sighet
9. Kleim Sigismund – Cehoslovacia
10. Kovács Adalbert – Cehoslovacia
11. Lax Alexandru – Poieni
12. Nagy Alexandru – Tisa – Bogdan Vodă
13. Szölössy Ştefan – Sighet
14. Vigdorovici Andrei – Sighet
15. Weiss Vasile – Sighet
16. Weiss Oskar – Sighet

Promoţia 1922 – 1923 (clasa a VIII-a curs zi)
1. Balea Ştefan Constantin – Sighet, inginer Bucureşti
2. Bell Vasile – Apşa de Mijloc, inginer Bucureşti
3. Dragoş Eugen – Vişeul de Mijloc, preot Deseşti
4. Dunca Vasile – Ieud, notar Ieud
5. Godja Vasile – Onceşti, preot Onceşti
6. Matrai Andraş – Vişeul de Sus
7. Papp Simion – Iugoslavia, inginer
8. Papp Ştefan Mihai – Vişeul de Sus
9. Jidov Sever – Romos, Hunedoara

Promoţia 1923 – 1924 (clasa a VIII-a, curs zi)
1. Almasy Acaţiu – Dubova, avocat Cluj
2. Balya Mihai – Sighet, inginer, prof. Cluj
3. Bell Ştefan – Apşa, inginer arhitect, Bucureşti
4. Cerbănic Dumitru – Slatina, medic
5. Cserveny Iuliu – Ocna Şugatag, inginer Timişoara
6. Irimieşiu Liviu – Alba, Acad. Comercială
7. Man Adalbert – Sighet, medic
8. Ofrim Alexandru – Sighet, Acad. Drept
9. Şerban Teofil – Cojocna, Acad. Drept
10. Timiş Vasile – Borşa, Acad. Comercială
11. Tite Gheorghe – Săpânţa, Acad. Drept şi Comercială
12. Bede Vasile – Sighet, inginer
13. David Nicolae – Sighet
14. Davidovici Ernest – Sighet, Acad. Comercială
15. Davidovici Mihail – Sighet, medic
16. Friedman Alex. – Sighet, inginer
17. Gavaller Ludovic – Sighet, profesor
18. Harmat Alex – Sighet, contabil
19. Katz Ferdinand – Sighet, avocat
20. Kleinn Gezá, Sighet, avocat
21. Kleinn Gh. – Sighet, avocat
22. Kleinn Iosif – Sighet, medic
23. Kasa Emeric – Cluj, agronom
24. Kratz Hermann – Polonia, farmacist
25. Nagy Csaba – Maramureş, medic
26. Szekely Edmund – Sighet, farmacist
27. Török Fr. – Satu Mare, funcţionar
28. Varady Gavril – Sighet, medic

Promoţia 1924 – 1925 (clasa a VIII-a, zi)
1. Auerbach Adalbert – Bocicoi
2. Balint Gheorghe – Văleni, funcţionar
3. Basch Avram – Sighet, medic
4. Berea Antoniu Radu – Ungaria, farmacist
5. Chiselnic Desideriu – Bârsana, medicină
6. Fried Vasile – Sighet, drept
7. Fuchs Lazăr – Slatina
8. Ivaşcu Alexandru – Rozavlea
9. Kahán Arnold – Sighet
10. Kaufmann Isac – Sighet
11. Kaufmann Vilhem – Vişeu, comerţ
12. Opriş Ion – Apşa, drept
13. Pop Mihai Găvrilă – Glod, preot
14. Radu Petru – Berbeşti, medic
15. Roth Eugen – Hust, medicină
16. Windholtz Teodor – Cehoslovacia
17. Iordache Dumitru – Dolj
18. Wertheimer Eugen – Hust, comerţ

Promoţia 1925 – 1926 curs zi
1. Bede V. Zoltan – Sighet
2. Cantunioni Victor – Bucureşti
3. Chindriş Vasile – Ieud, preot Cluj
4. Dunca Laurenţiu Ilie – Cuhea, inginer
5. Friedmann Nicolae – Sighet
6. Gogu Ion – Sălaj
7. Homeiu Vasile Dumitru – Telciu, profesor
8. Hulpoi Nicolae – Neamţ, profesor universitar
9. Jakobiny Ştefan – Săcel, avocat
10. Katz Eugen – Sighet
11. Kisgyöngy Aladar – Sighet
12. Leonte Ion – Muscel
13. Marchiş Ion – Strâmtura, drept
14. Marina Mihai – Apşa, drept, cap de promoţie
15. Pollak Hennin – Sighet
16. Pop Dumitru – Fereşti, preot
17. Stark Iosif – Sighet
18. Vegh Hernann – Vişeu de Sus
19. Weiss Nicolae – Sighet

Promoţia 1926 – 1927
1. Ardelean Paul – Cavnic, inginer, director al Lic. Târgu Mureş
2. Borca Titu – Ieud, preot
3. Dăncuş Gheorghe – Ieud, profesor Cluj
4. Georgescu Ioan – Romanaţi, Facultatea Drept, grefier
5. Jurca Cornel – Lugoj, inginer
6. Kalmar Eugen – Sighet, avocat
7. Markovici Adalbert – Sighet
8. Moldovan Ion – Vad, Facultatea Drept
9. Raczkövi Aladar – Vinţul de Jos, preot
10. Török Ştefan – Floreşti, preot
11. Wertheiumer Ernest – Hust
12. Bilţiu-Dăncuş Ion – Ieud, particular, prof. I
13. Vasile Radu – Vlaşca, particular
14. Bede Iosif – Sighet, particular
15. Danzig Emeric – Sighet, particular

Promoţia 1927 – 1928
1. Bodnar Flore – Slatina, profesor universitar
2. Chindriş Alexandru – Ieud, preot
3. Creţu Ion – Odorhei, funcţionar, ofiţer Deva
4. Cristea Simion – Cavnic, inginer
5. David Gheza – Sighet
6. Ficzay Zoltan – Ocna Şugatag
7. Fonte Gheorghe – Slatina, Acad. Comercială, funcţionar
8. Holdiş Grigore – Săpânţa, profesor
9. Hriţiu Petru – Bîrsana, profesor bibliotecar
10. Kugyöngy Ion – Sighet
11. Koppel Gavril – Sighet, avocat
12. Kremer Martin – Sighet, avocat
13. Marina Laurenţiu – Slatina, preot
14. Motaş Virgil – Bacău
15. Pasternak Iacob – Sighet
16. Todea Felician – Şomcuta Mare, avocat

Promoţia 1927 – 1928 (clasa a VII-a)
1. Moise Ion
2. Oros Alexandru
3. Oros Gheorghe
4. Pop Gheorghe
5. Radu Andrei – Corneşti, Conf. Univ. Cluj
6. Rednic Toma
7. Şalovici Radu
8. Stan Ion – Săpânţa, drept
9. Vlad Aurel – Sighet, medic
10. Voiculescu Oprea – Sighet, profesor
11. Zeikany Vasile – Ieud, preot
12. Modreanu Dumitru
13. Dundescu Nicolae
14. Marcovici Adalbert

Promoţia 1928 – 1929
1. Danzig Tiberiu – Sighet
2. Datcu Gheorghe – Constana
3. Fruchter Nicolae – Sighet
4. Mezei Francisc – Sighet
5. Rűbl Iosif – Dragomireşti, inginer
6. Sînjoanu Septimiu – Năsăud
7. Schöngut Vasile – Sighet
8. Szekely Gavril – Sighet
9. Danzig Emeric – Sighet
10. Dunca Găvrilă – Ieud
11. Fried Gavril – Sighet
12. Friedmann Nicolae – Sighet
13. Rozoş Vasile – Sighet
14. Ivaşcu Gavril – Ieud, preot
15. Koppel Izidor – Sighet
16. Oros Ion – Cehoslovacia
17. Stan Teodor – Săpânţa, Facultatea de Drept
18. Werner Vasile – Berbeşti, avocat

Vom reveni cu absolvenţii 1930 – 1940 într-un material viitor.

Sursă foto: arhiva liceului

prof. Marius VOINAGHI
PoetikS – Marius VOINAGHI

*****
Vânt în gol alpin –
două umbre pe omăt
sărutându-se.

*****
Ultimul pătrar –
linii adânci în palmă,
față în față.

*****
Fulgi de nea în Mai,
lumânări albe-n castani –
rătăcind Iarna.

*****
Pruni înmuguriți,
așternuturi de hotel –
da, prietene!

*****
Păpădii în toi,
barză singură în cuib –
aniversare.

*****
Umbre captive –
într-un salon de spital
fețe senine.

*****
Frunzele căzând…-
nu-i nimeni în stație
spre mănăstire.

*****
Livadă în Mai –
trec ore cu umbrele
în nemișcare.

*****
Luna nouă-n zori –
Soarele risipind-o
ascuns după Deal.

*****
Asfințit roșu –
creste înzăpezite
cu schiori cuminți.

Marius VOINAGHI